Co nového v Okrašlovacím spolku v Říčanech?

Pro rok 2016 jsou ve spolku rozpracované tři prioritní akce. Likvidace náletových rostlin – křídlatka. Likvidace agresívní invazivní rostliny křídlatky v Říčanech je jedním z trvalých úkolů Okrašlovacího spolku v Říčanech,z.s.(OSŔ). Touto činností se spolek zabývá již osm let, a výsledky jsou vidět. Plochy křídlatky každoročně ustupují a na dohled je doba, kdy Říčany budou … číst více

Odpočinkové místo

Až budete se chtít vypravit na procházku v okloí říčan, a nebudete rozhodnuti, kam se dát, vyražte z centra do Thomayerovy ulice. A tam, těsně před podjezdem dráhy, pod lůmkem, si můžete oddechnout, posadit se a rozmyslet si, kudy se dát dále. Je to strategické místo, dá se odtud směřovat na Olivovnu, na Kopešín, k … číst více

Křídlatka v Říčanech 2015

I v roce 2015 pokračovala likvidace invazivní křídlatky v Říčanech, v součinnosti Okrašlovacího spolku a  Města Říčany. Do evidence ploch s křídlatkou byly v r.2015 doplněny čtyři další plochy, takže celkem evidovaných je nyní 7229 m2, z toho je již vyčištěných 4379 m2.V r. 2015 se podařilo vyčistit 820 m2 ploch.  V r. 2016 budeme … číst více

Biologický odpad 2

V březnovém Kurýru byl uveřejněn náš článek o biologickém odpadu. Řada občanů nás kontaktovala s dotazy, jaké jsou možné postihy za porušování předpisů o těchto odpadech. Proto předkládáme následující stručný přehled. Nakládání s odpadem se ve městě Říčany řídí městskou vyhláškou č. 4/2013. V článku 7 Nakládání s biologickým odpadem je uvedeno: biologický odpad může … číst více

Návrh úpravy veřejné zeleně v ulici Thomayerova pod lůmkem (před podjezdem ČD) v r. 2015

Jedná se o městský pozemek trojúhelníkového tvaru na rozcestí ulice Thomayerovy a cesty k lůmku. Jde o strategické místo, které leží již mimo intravilán obce, má přírodní charakter. Je zde přirozené rozcestí k blízkým cílům, které slouží k procházkám občanům města, převážně seniorům. Jde o tyto směry vycházek: východní směr vlevo na Kopešín, středem ke … číst více

Jak na křídlatku

Co je to křídlatka Křídlatka japonská (sachalinská, česká) je statná rostlina, původně vysazovaná v zahradách jako okrasná. Má duté lodyhy o průměru 1-2 cm a na nich velké listy. Křídlatka je invazivním druhem, vytváří husté porosty, které totálně vytlačují původní rostlinstvo. V dobrých podmínkách dosahuje výšky 3-4 m. Rozšiřuje se vegetativně podzemními oddenky, tvořící mohutné … číst více

Chvála křoví

Označení “křoví“ je často chápáno jako výraz pro něco nepěkného, nepatřičného. Je třeba tento názor změnit a obhájit právo křoví na existenci. V Říčanech a jeho okolí se dosud vyskytují plochy, pokryté zapojeným porostem křovin a mladých stromků, převážně z náletu. Toto křoví vzniklo tam, kde léta nepůsobil člověk. Za 10 – 20 let vznikne … číst více

Křídlatka v Říčanech 2013

Likvidace křídlatky v našem městě probíhá již od r. 2007. Proto je na místě celkové zhodnocení dosavadních výsledků. V Říčanech bylo zjištěno celkem 17 lokalit o celkové rozloze cca 4800 m2. V současné době se dá říci, že je zlikvidována křídlatka na cca 3.000 m2. Na této ploše provádí Okrašlovací spolek monitorování opětovného výskytu a … číst více

Lípy, boží muka a průmyslová zóna.

Krajina Říčanska byla od dávných dob zemědělsky intenzivně využívána. Vznikla zde poměrně hustá síť venkovských sídel, která byla navzájem pospojována polními cestami, později okresními silnicemi. V místech křižovatek těchto cest, byly stavěny boží muka, kříže, kapličky. A u nich byly vysázeny stromy, většinou lípy. Během let stromy zmohutněly a celé místo se stalo významným krajinným … číst více