Jak na křídlatku

Co je to křídlatka

Křídlatka japonská (sachalinská, česká) je statná rostlina, původně vysazovaná v zahradách jako okrasná. Má duté lodyhy o průměru 1-2 cm a na nich velké listy. Křídlatka je invazivním druhem, vytváří husté porosty, které totálně vytlačují původní rostlinstvo. V dobrých podmínkách dosahuje výšky 3-4 m. Rozšiřuje se vegetativně podzemními oddenky, tvořící mohutné kolonie. Obsazuje zejména břehy potoků, vodních ploch, zamokřených pozemků a neobdělávaná místa. V posledních desetiletích patří mezi nejinvazivnější rostliny v Evropě – spolu s bolševníkem a netýkavkou žláznatou.

Příprava pozemku

Tam, kde najdeme křídlatku, bude se pravděpodobně vyskytovat již několik let. Bude vysoká 1,5 až 3 m, na ploše asi 10 m2, spíše větší. Na zasažené ploše budou existovat kromě živých rostlin také zbytky křídlatky z minulých let. Z předchozího roku zbudou zbytky rostlin ležící na zemi, ale také tvrdé stonky, vysoké nad zemí cca 20 cm, které způsobují problémy při chůzi na ploše. Proto je třeba celá plocha zbavit živých rostlin (posekání, vytrhání) a shrabání zbytků včetně odstranění tvrdých stonků, vyčnívajících nad zemí. Zkrátka celý pozemek uklidit, vše odvézt na skládku nebo usušit a spálit. Staré zbytky jsou již suché. Plocha se tak stane přehlednou, přístupnou a bude zde možné dále pracovat.

Likvidace

a) mechanická likvidace
Základní metodou je mechanické ničení. A to tam, kde je možné vykopat, vyrýt, vyorat kořeny křídlatky. Stoprocentní účinek má tato metoda (samostatně použitá) jen pokud se jedná o několik málo rostlin. Vykopané kořeny a oddenky je možné nechat uschnout na hromadě a pak spálit, nebo odvézt na skládku. Musí být opravdu suché, jinak by docházelo k rozšiřování křídlatky ze skládky.

b) kombinace mechanické a chemické likvidace
Ve většině případů je vhodné použít právě tuto metodu. V Říčanech se osvědčil způsob, používaný na základě doporučení Dr. Větvičky. Každý rok křídlatka začne růst v různou dobu v závislosti na počasí a místě výskytu, obvykle to bývá v dubnu. Když křídlatka vyroste do výšky asi 20 cm, poseká se ( je možné i odkopnutí ostrou motyčkou), případně vyryje. A toto mechanické ničení se opakuje pravidelně vždy, když mají výhonky opět cca 20 cm. Obvykle je tento zásah prováděn pravidelně každých čtrnáct dnů. Účinek spočívá v tom, že rostlina se vytvářením nových a nových výhonků vyčerpává. Koncem června se již nepokračuje, a rostliny se nechají růst až do začátku září. V té době jsou zhruba půl metru vysoké a dobře olistěné. Pak se provede postřik chemickými prostředky, které působí na zelené části rostlin a jejich prostřednictvím i na kořeny (Roundap, Dominátor). Postřik se může podle výsledku opakovat cca za 14 dní. Dobrý účinek postřiku v této době je dán tím, že rostliny již ukládají do kořenů zásobní látky na zimu a tak je účinek chemických prostředků na kořeny intenzivnější.

c) zvláštní případy
Pokud je možné použít vyorání kořenů, je třeba po orbě stáhnout vyorané kořeny bránami. Následně ručně vysbírat kořeny, které zbyly na ploše. Po cca 14 dnech začnou kořeny zbylé v zemi vyhánět výhonky. Pak se postupuje způsobem uvedeným v bodě b).
V případě, kdy se zasažený pozemek nachází v nepřístupném terénu, použije se i místo mechanického způsobu postřik. Postřik se provádí cíleně na rostliny, které se zde postupně objevují až do konce června. Dále pak se stříká v září.

Při výskytu křídlatky na břehu vodních ploch, obyčejně zde není možný přístup k mechanické likvidaci. Až do nedávna bylo v návodu u Roundapu uvedeno, že škodí vodním organizmům – bez specifikace, o jaké organizmy se jedná. Nyní je na trhu Roundap Biaktiv, kde je výslovně uvedena možnost jeho použití na břehu vodních ploch. Je tedy možné provádět postřik křídlatky i v těchto případech.

Úprava pozemku

Poté, co je dokončena likvidace, což trvá obvykle několik let, je třeba pozemek upravit pro další využití, například osetí travou, zádlažba, založení záhonů apod.

Monitorování

Až se dojde k přesvědčení, že je křídlatka v daném místě zlikvidována, je třeba ještě alespoň tři roky plochu monitorovat, a to čtyřikrát až pětkrát ročně. Obvykle se vždy znovu objeví několik rostlin, které je třeba opět zlikvidovat. Kořeny, které zůstaly v zemi, mohou přežívat v latentním stavu bez výhonků, které se mohou objevit až v dalších letech. Bez kontroly a detailního zásahu proti třeba jen jedné rostlině by došlo k rychlému novému rozšíření křídlatky. A pak by byla celá dosavadní práce zbytečná.

Organizační zajištění

Je důležité, aby likvidace křídlatky proběhla na celém území obce, bez ohledu na to, o čí se jedná pozemek. Je třeba udělat na začátku průzkum celého území a udělat seznam zasažených lokalit. Zároveň je dobré zahájit informační kampaň pro veřejnost.

Hlavní zásadou je, aby práce probíhaly trvale, důsledně a trpělivě. Úspěch záleží na odpovědném přístupu těch, kteří práci na likvidaci křídlatky provádějí. Zvláště důležitý je detailní, někdy až detektivní přístup při vyhledávání rostlin. Pokud práce provádí dodavatelská firma, je třeba zajistit podrobný dozor a kontrolu odvedené práce. Někdy má firma tendenci práci odvést formálně, konec konců se bude provádět tím déle, čím déle se bude křídlatka vyskytovat. Nejlepší je, když práci zajišťují místní dobrovolníci, nadšenci, kteří si kladou za svůj cíl a skutečný úspěch vyčištění své obce od nevítaného vetřelce.

Mgr. Radana Šimčíková, Jiří Pánek