Co nového v Okrašlovacím spolku v Říčanech?

Pro rok 2016 jsou ve spolku rozpracované tři prioritní akce.

Likvidace náletových rostlin – křídlatka.

Likvidace agresívní invazivní rostliny křídlatky v Říčanech je jedním z trvalých úkolů Okrašlovacího spolku v Říčanech,z.s.(OSŔ). Touto činností se spolek zabývá již osm let, a výsledky jsou vidět. Plochy křídlatky každoročně ustupují a na dohled je doba, kdy Říčany budou zcela bez křídlatky. V roce 2016 probíhá likvidace u podjezdu dráhy ČD, u podchodu dráhy ČD, ve Voděrádkách a Jažlovicích. Město Říčany v rámci vyhlášených dotačních programů podpořilo tuto akci dotací ve výši 15.800,- Kč.

Voděrádky

Péče o veřejnou zeleň.

Činnost OSŘ se soustřeďuje na údržbu ploch zeleně převzatých od Města do péče spolku (U rondelu, Smiřických, Thomayerova, Srnčí palouček). Budou osazeny dvě lavičky v parčíku po bývalém radošovickém hřbitově. Jako každý rok proběhne mulčování u cest do Březí a K Rozpakovu. Bude provedena další etapa obnovy louky na Srnčím paloučku. Tato obnova byla inspirována připomínkami bývalých skautů, kteří zde kdysi skládali skautský slib. A pamatují si, že louka byla v dobrém stavu a větší, než je dnešní obnovená část. A samozřejmě budou vysázeny i stromy a keře. Na péči o zeleň Město Říčany poskytlo individuální dotaci 28 000,- Kč.

Thomayerova ulice pod lůmkem (u podjezdu dráhy)

Oprava Thomayerovy studánky.

V lese blízko za plotem bývalého Thomayerova zahradnictví je malá nenápadná studánka. Pamětníci tvrdí, že k ní chodili pro vodu první chataři z blízkého okolí. Studánka potřebuje celkovou rekonstrukci, při zachování současného charakteru úpravy. Obnova studánek je současným trendem v celém Česku, kdy se klade důraz na udržení vody v krajině a to zejména detailními menšímu zásahy na regionální úrovni. Na opravu Thomayerovy studánky přidělilo Město Říčany individuální dotaci ve výši 24.000,- Kč.

Provoz organizace.

A v neposlední řadě je třeba se zmínit o zajištění běžného provozu OSŘ. Spolek je malou organizací s malým počtem členů. O to těžší je zajistit finanční prostředky pro udržení alespoň minimálního chodu spolku. Sponzoři rádi dávají peníze na sportovce, na děti a mládež, na seniory. Životní prostředí je v tomto ohledu popelkou, proto je vítaný Městem Říčany vyhlášený program Provoz. Z tohoto programu získal OSŘ dotaci ve výši 9.640,- Kč.

Thomayerova studánka