Návrh úpravy veřejné zeleně v ulici Thomayerova pod lůmkem (před podjezdem ČD) v r. 2015

Jedná se o městský pozemek trojúhelníkového tvaru na rozcestí ulice Thomayerovy a cesty k lůmku. Jde o strategické místo, které leží již mimo intravilán obce, má přírodní charakter. Je zde přirozené rozcestí k blízkým cílům, které slouží k procházkám občanům města, převážně seniorům. Jde o tyto směry vycházek: východní směr vlevo na Kopešín, středem ke … číst více