Dotace a dary

DOTACE MĚSTA ŘÍČANY

Dotace poskytnuté v roce 2019

Dotace Provoz                            9 700,- Kč
Individuální dotace Péče o zeleň 2019         43 500,- Kč

Dotace poskytnuté v roce 2018

Dotace Provoz                            9 130,- Kč
Individuální dotace Péče o zeleň 2018        35 000,- Kč
Likvidace náletových rostlin 2018 - křídlatka     8 000,- Kč

Dotace poskytnuté v roce 2017

Dotace Provoz                            8 560,- Kč
Individuální dotace Péče o zeleň             41 000,- Kč
Likvidace náletový rostlin 2017 - křídlatka      14 700,- Kč

DARY SPOLKU

Spolku byly v roce 2019 poskytnuty finanční dary v celkové výši 4 000,-Kč od soukromých dárců, kteří si
přáli nezveřejňovat své jména.