Dotace a dary

DOTACE MĚSTA ŘÍČANY

Dotace poskytnuté v roce 2021

Dotace Provoz 2021                        7 500,- Kč
Individuální dotace Péče o zeleň 2021         43 500,- Kč

Dotace poskytnuté v roce 2020

Dotace Provoz 2020                        9 518,- Kč
Individuální dotace Péče o zeleň 2020         43 500,- Kč

Dotace poskytnuté v roce 2019

Dotace Provoz 2019                        9 700,- Kč
Individuální dotace Péče o zeleň 2019         43 500,- Kč

Dotace poskytnuté v roce 2018

Dotace Provoz                            9 130,- Kč
Individuální dotace Péče o zeleň 2018        35 000,- Kč
Likvidace náletových rostlin 2018 - křídlatka     8 000,- Kč

DARY SPOLKU

Spolku byly v roce 2020 poskytnuty finanční dary v celkové výši 5 000,-Kč od soukromých dárců,
kteří si přáli nezveřejňovat své jména.