Dotace a dary

DOTACE MĚSTA ŘÍČANY

Dotace poskytnuté v roce 2022

Dotace Provoz 2022                           10 000,- Kč
Individuální dotace Péče o zeleň 2022             43 500,- Kč
Individuální dotace Rekonstrukce Lesní studánky    49 900,- Kč 

Dotace poskytnuté v roce 2021

Dotace Provoz 2021                            7 500,- Kč
Individuální dotace Péče o zeleň 2021             43 500,- Kč

Dotace poskytnuté v roce 2020

Dotace Provoz 2020                           9 518,- Kč
Individuální dotace Péče o zeleň 2020            43 500,- Kč

Dotace poskytnuté v roce 2019

Dotace Provoz 2019                           9 700,- Kč
Individuální dotace Péče o zeleň 2019            43 500,- Kč

Dotace poskytnuté v roce 2018

Dotace Provoz                               9 130,- Kč
Individuální dotace Péče o zeleň 2018           35 000,- Kč
Likvidace náletových rostlin 2018 - křídlatka        8 000,- Kč

DARY SPOLKU

Spolku byly v roce 2020 poskytnuty finanční dary v celkové výši 5 000,-Kč od soukromých dárců,
kteří si přáli nezveřejňovat své jména.