Dotace a dary

DOTACE MĚSTA ŘÍČANY

Dotace poskytnuté v roce 2023

Dotace Provoz 2023                                      10 000,- Kč
Individuální dotace Péče o zeleň 2023                        49 000,- Kč
Individuální dotace Rekonstrukce křížku u hřbitova v Říčanech   69 000,- Kč

Dotace poskytnuté v roce 2022

Dotace Provoz 2022                                      10 000,- Kč
Individuální dotace Péče o zeleň 2022                        43 500,- Kč
Individuální dotace Rekonstrukce Lesní studánky               49 900,- Kč 

Dotace poskytnuté v roce 2021

Dotace Provoz 2021                                       7 500,- Kč
Individuální dotace Péče o zeleň 2021                        43 500,- Kč

Dotace poskytnuté v roce 2020

Dotace Provoz 2020                                       9 518,- Kč
Individuální dotace Péče o zeleň 2020                        43 500,- Kč

Dotace poskytnuté v roce 2019

Dotace Provoz 2019                                       9 700,- Kč
Individuální dotace Péče o zeleň 2019                        43 500,- Kč

Dotace poskytnuté v roce 2018

Dotace Provoz 2018                                       9 130,- Kč
Individuální dotace Péče o zeleň 2018                        35 000,- Kč
Likvidace náletových rostlin 2018 - křídlatka                     8 000,- Kč

DARY SPOLKU

Spolku byly v roce 2020 poskytnuty finanční dary v celkové výši 5 000,-Kč od soukromých dárců,
kteří si přáli nezveřejňovat své jména.