Chvála křoví

Označení “křoví“ je často chápáno jako výraz pro něco nepěkného, nepatřičného. Je třeba tento názor změnit a obhájit právo křoví na existenci. V Říčanech a jeho okolí se dosud vyskytují plochy, pokryté zapojeným porostem křovin a mladých stromků, převážně z náletu. Toto křoví vzniklo tam, kde léta nepůsobil člověk. Za 10 – 20 let vznikne křovisko okolo 100 m2. Pak je to opravdu kvalitní křoví, vysoké 3 – 4 m, uzavřené olistěním. Na zemi leží vrstva listí, tlející přirozeným způsobem. Nachází se zde spousta brouků, motýlů, a různých bezobratlých. Uprostřed křoví je neprostupná změť živých i uschlých větví, znamenitě sloužících k hnízdění ptáků. Celek významně snižuje znečištění v okolí. A také produkuje kyslík. Křoví je prostě velmi významným prvkem ve městě i v krajině. Zajímavý biotop – lepší než sterilní městský trávník. Zbytky křoví v městě a okolí by měly být chráněny před likvidací.

Křoví má ovšem svoje zarputilé odpůrce a likvidátory. Tak třeba zahradníky. Křoví si totiž roste jak chce, bez zahradníků. Není vzorně sestříhané a učesané, listí není shrabané a odvezené, není zde trávník vhodný k pravidelnému sekání, uschlé větve nejsou prořezávány. Nejlepší je proto takové neukázněné křoví dokonale vyhladit. Vznikne tak prostor pro novou výsadbu, založení trávníku, následnou údržbu. Jistě ne zadarmo. Další protivník je stavbař. Křoví brání v práci – odstraní se, bez obnovy. A také je křoví lákavý stavební pozemek. Co s takovým zarostlým a užitek nepřinášejícím pozemkem? Vykoupit, změnit územní plán, a zastavět. Dalším nepřítelem jsou rozvodné závody. Je stanovena vzdálenost vodičů vrchního vedení el. energie od porostů. Rozvodné závody mají oprávnění prořezat porosty na danou vzdálenost. To by ale museli dělat dost často. A to stojí peníze. Proto to jednou za několik let vezmou pěkně z gruntu. Všechno až u země. A je po křoví.

V Říčanech v minulé zimě (2012/2013) bylo prováděno mýcení křoví ve značném rozsahu. Došlo k souběhu likvidačních prací od řady subjektů, někdy i z dobrého úmyslu, většinou však z neznalosti, možná i ignorance. Říčany tak přišli o několik stovek m2 letitého křoví. Další křoviska však mohou tomuto smutnému osudu uniknout. Chce to jen změnit přístup k těmto porostům, a účinně je chránit. Ostatně i nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení by tomu mohla napomoci. Záleží jen na nás všech.