Podzimní dny s Okrašlovacím spolkem

Členové Okrašlovacího spolku pečují celoročně ve svém volném čase o několik alejí, pozemek Srnčí palouček, Lůmek s nedalekým parčíkem, studánku nad Olivovnou a dvě desítky laviček. Konkrétně se jedná o pravidelné sekání trávy, mulčování Srnčího paloučku, výsadbu stromů, keřů a rostlin a sběr odpadků. V tomto roce byla zrekonstruována stříška nad studánkou a ošetřena většina … číst více

Návrhy prací OSŘ na rok 2023

Výsadba stromů a keřů: Alej Říčaňáků – výsadba ovocných stromů (10 – 20 ks), údržba stromů. Alej Světice – Voděrádky – výsadba ovocných stromů (10 – 20 ks), údržba stromů. Silnice Strašín – Březí – výsadba ovocných stromů (10 – 20 ks), údržba stromů. Stromořadí Strašín – Březí – výsadba keřů (50 ks). Péče o … číst více

Zpráva o činnosti OSŘ za 2022

Srnčí palouček Pravidelné sečení trávy (2x), kompostování trávy. Úprava terénu po divočácích. Ruční omezení růstu invazivních bylin (kopřiva, pcháč, pěťour, šťovík, lopuch atd.). Sázení předpěstovaných rostlin, které patří do Říčan. Sběr spadaných větví, kácení suchých stromů a větví. Založení ještěrkoviště. Pěšinky (třešňová alej Březí – Říčany) Vysázeno 11 stromů (ořešák, švestka) a 32 keřů (vrba … číst více

Zpráva o činnosti OS za 2021

Srnčí palouček Pravidelné sečení trávy (2x), sušení sena nebo kompostování trávy. Úprava terénu po divočácích. Ruční omezení růstu invazivních bylin (kopřiva, pcháč, pěťour, šťovík, lopuch atd.). Sázení předpěstovaných rostlin, které patří do Říčan. Sběr spadaných větví, kácení suchých stromů a větví. Pěšinky (třešňová alej Březí – Říčany) Vysázeno 8 stromů (třešeň, švestka) a 8 keřů … číst více

Zápis z členské schůze dne 25.11.2021

Program Brigáda 27.11., Úvoz v Pacově-výsadba osmi nových stromů, údržba stávajících Informace o rozpočtu OSŘ s výhledem na příští rok Individuální dotace na zeleň pro rok 2022 byla podána, dotace na provoz bude podána do konce roku, individuální dotace na zastřešení a rekonstrukci Lesní studánky bude podána příští rok (cca 50 000 Kč). Byli schváleni … číst více