Křídlatka v Říčanech 2013

Likvidace křídlatky v našem městě probíhá již od r. 2007. Proto je na místě celkové zhodnocení dosavadních výsledků. V Říčanech bylo zjištěno celkem 17 lokalit o celkové rozloze cca 4800 m2. V současné době se dá říci, že je zlikvidována křídlatka na cca 3.000 m2. Na této ploše provádí Okrašlovací spolek monitorování opětovného výskytu a případnou likvidaci jednotlivých rostlin.

Z větších lokalit, které se podařilo vyčistit, jmenujme alespoň Srnčí palouček, Smiřických, Pod lihovarem, Do Lehovic. Na Srnčím paloučku byla založena květnatá louka. Podařilo se tak po padesáti letech navrátit Srnčí palouček do původního stavu, což si pochvalují pamětníci, zejména bývalí skauti.

V r. 2013 byla nově zahájena práce na vyčištění „utajené“ plochy v Haškově ulici za garážemi. A to za vydatného přispění obyvatel ze sousedních bytovek, pana Karla Lennera a Karla Šubrta, kterým tímto děkujeme. Dále za účasti Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje započala likvidace na dvou lokalitách u přípojky nad Krabošicemi. Činnost Města Říčany i Okrašlovacího spolku bude pokračovat na zbývajících lokalitách, cílem je zlikvidování křídlatky na celém území Říčan. Pro rok 2014 nabízí Okrašlovací spolek bezplatnou pomoc i občanům při likvidaci křídlatky na jejich zahrádkách.

Dosažený výsledek je možné hodnotit jako výrazný úspěch. Nezbytným předpokladem je samozřejmě vstřícný přístup ze strany Města Říčany, včetně finančního zajištění jak v rozpočtu města, tak v grantovém řízení. Je třeba trpělivě a důsledně pokračovat v započaté společné práci. Jen tak dokážeme – a jsme o tom přesvědčení – že za několik let budou Říčany bez křídlatky.