Křídlatka v Říčanech 2015

I v roce 2015 pokračovala likvidace invazivní křídlatky v Říčanech, v součinnosti Okrašlovacího spolku a  Města Říčany. Do evidence ploch s křídlatkou byly v r.2015 doplněny čtyři další plochy, takže celkem evidovaných je nyní 7229 m2, z toho je již vyčištěných 4379 m2.V r. 2015 se podařilo vyčistit 820 m2 ploch.  V r. 2016 budeme provádět likvidaci na celkové ploše1806 m2.

Samozřejmě by tato činnost nebyla možná bez finanční podpory Města Říčany, kdy nám byla pro rok 2015 poskytnuta dotace ve výši 10.228,- Kč. Spolek také poskytl konzultace a poradenství v některých okolních obcích.

Do likvidace křídlatky se také zapojuje stále více vlastníků pozemků a zahrádek. Kdo chce začít vlastními silami, doporučujeme následující postup podle Dr. Větvičky: na jaře po vyrašení křídlatky pravidelně odstraňovat výhonky vykopáním s kořeny, posekáním nebo odkopnutím. A to opakovat až do konce června. Pak nechat křídlatku růst a v září, když doroste výšky cca 80 cm, postříkat Roundupem nebo Dominátorem. Těm, kteří na likvidaci sami netroufají, nabízíme bezplatné provedení na jejich pozemcích.