Podzimní dny s Okrašlovacím spolkem

Členové Okrašlovacího spolku pečují celoročně ve svém volném čase o několik alejí, pozemek Srnčí palouček, Lůmek s nedalekým parčíkem, studánku nad Olivovnou a dvě desítky laviček. Konkrétně se jedná o pravidelné sekání trávy, mulčování Srnčího paloučku, výsadbu stromů, keřů a rostlin a sběr odpadků. V tomto roce byla zrekonstruována stříška nad studánkou a ošetřena většina … číst více

Nový křížek v Pacově

            Česká krajina je bohatá na drobné sakrální památky. Procházíte-li se po jejích cestách, setkáváte se s kříži, křížky, kapličkami a zvoničkami nejrůznějšího stáří a původu. Místní kroniky zaznamenávají původ těchto staveb. Stavěly se z důvodu ochrany obce, poděkování za uzdravení či jako kající skutek za provinění. Často jsou i mimo civilizaci ozdobené květinami či zapálenou svíčkou. Kolemjdoucí … číst více

Návrhy prací OSŘ na rok 2023

Výsadba stromů a keřů: Alej Říčaňáků – výsadba ovocných stromů (10 – 20 ks), údržba stromů. Alej Světice – Voděrádky – výsadba ovocných stromů (10 – 20 ks), údržba stromů. Silnice Strašín – Březí – výsadba ovocných stromů (10 – 20 ks), údržba stromů. Stromořadí Strašín – Březí – výsadba keřů (50 ks). Péče o … číst více

Zpráva o činnosti OSŘ za 2022

Srnčí palouček Pravidelné sečení trávy (2x), kompostování trávy. Úprava terénu po divočácích. Ruční omezení růstu invazivních bylin (kopřiva, pcháč, pěťour, šťovík, lopuch atd.). Sázení předpěstovaných rostlin, které patří do Říčan. Sběr spadaných větví, kácení suchých stromů a větví. Založení ještěrkoviště. Pěšinky (třešňová alej Březí – Říčany) Vysázeno 11 stromů (ořešák, švestka) a 32 keřů (vrba … číst více