Odpočinkové místo

Až budete se chtít vypravit na procházku v okloí říčan, a nebudete rozhodnuti, kam se dát, vyražte z centra do Thomayerovy ulice. A tam, těsně před podjezdem dráhy, pod lůmkem, si můžete oddechnout, posadit se a rozmyslet si, kudy se dát dále. Je to strategické místo, dá se odtud směřovat na Olivovnu, na Kopešín, k japonské zahradě, k rybníkům Rozpakov a Srnčí, k Marvánku nebo loukou ke sportovní hale.

Místo leží před podjezdem železnice a bylo zpustlé a využívané jen pro divoké skládkování odpadků. Okrašlovací spolek toto veřejné prostranství ve vlastnictví města v r. 2015 upravil, po dohodě se správcem veřejné zeleně, jako odpočinkové místo. Nejedná se o parkovou úpravu, bylo ponecháno maximální množství rostlin, které zde za léta vyrostly. Byla provedena úprava terénu, odvoz odpadků, mlatová cesta a osazeny dvě lavičky. Práce si vyžádaly náklad 46 tisíc Kč, Město Říčany přispělo dotací ve výši 25.000,- Kč.

Místo bylo ve vzdálené minulosti využíváno městem, tak jako tehdy většina městských pozemků, k výsadbě ovocných stromů, v tomto případě třešní. Proto zde byly opět vysázeny tři třešně. Bohužel do jara jedna třešeň nepřežila zájem některého vášnivého zahrádkáře.

Upravený prostor teď využívají k odpočinku zejména senioři a maminky s dětmi na svých procházkách. O údržbu se bude i nadále starat Okrašlovací spolek.

Okrašovací spolek v Říčanech se snaží každý rok o nějakou menší akci, která zlepší zejména přírodní místa ve městě a nejbližším okolí. Například v roce 2014 to byla oprava Lesní studánky za Olivovnou, v r. 2015 toto odpočinkové místo. A pro rok letošní plánujeme opravu Thomayerovy studánky – a i k ní se můžete vydat z odpočinkového místa v Thomayerově ulici.