Biologický odpad 2

V březnovém Kurýru byl uveřejněn náš článek o biologickém odpadu. Řada občanů nás kontaktovala s dotazy, jaké jsou možné postihy za porušování předpisů o těchto odpadech. Proto předkládáme následující stručný přehled. Nakládání s odpadem se ve městě Říčany řídí městskou vyhláškou č. 4/2013. V článku 7 Nakládání s biologickým odpadem je uvedeno: biologický odpad může … číst více

Návrh úpravy veřejné zeleně v ulici Thomayerova pod lůmkem (před podjezdem ČD) v r. 2015

Jedná se o městský pozemek trojúhelníkového tvaru na rozcestí ulice Thomayerovy a cesty k lůmku. Jde o strategické místo, které leží již mimo intravilán obce, má přírodní charakter. Je zde přirozené rozcestí k blízkým cílům, které slouží k procházkám občanům města, převážně seniorům. Jde o tyto směry vycházek: východní směr vlevo na Kopešín, středem ke … číst více

Záhon u rondelu

Okrašlovací spolek v Říčanech pečuje i o záhon u rondelu na říčanském nádraží. Když vidíte obě fotografie, je vidět, že se práce docela daří. Přesto je nám moc líto, že se nám stává, že výsadba je poničena (zejména tedy po páteční nebo sobotní noci) a nebo ukradena. K tomu poslednímu není co říct – někomu … číst více

Jak na křídlatku

Co je to křídlatka Křídlatka japonská (sachalinská, česká) je statná rostlina, původně vysazovaná v zahradách jako okrasná. Má duté lodyhy o průměru 1-2 cm a na nich velké listy. Křídlatka je invazivním druhem, vytváří husté porosty, které totálně vytlačují původní rostlinstvo. V dobrých podmínkách dosahuje výšky 3-4 m. Rozšiřuje se vegetativně podzemními oddenky, tvořící mohutné … číst více

Chvála křoví

Označení “křoví“ je často chápáno jako výraz pro něco nepěkného, nepatřičného. Je třeba tento názor změnit a obhájit právo křoví na existenci. V Říčanech a jeho okolí se dosud vyskytují plochy, pokryté zapojeným porostem křovin a mladých stromků, převážně z náletu. Toto křoví vzniklo tam, kde léta nepůsobil člověk. Za 10 – 20 let vznikne … číst více

Křídlatka v Říčanech 2013

Likvidace křídlatky v našem městě probíhá již od r. 2007. Proto je na místě celkové zhodnocení dosavadních výsledků. V Říčanech bylo zjištěno celkem 17 lokalit o celkové rozloze cca 4800 m2. V současné době se dá říci, že je zlikvidována křídlatka na cca 3.000 m2. Na této ploše provádí Okrašlovací spolek monitorování opětovného výskytu a … číst více

Lípy, boží muka a průmyslová zóna.

Krajina Říčanska byla od dávných dob zemědělsky intenzivně využívána. Vznikla zde poměrně hustá síť venkovských sídel, která byla navzájem pospojována polními cestami, později okresními silnicemi. V místech křižovatek těchto cest, byly stavěny boží muka, kříže, kapličky. A u nich byly vysázeny stromy, většinou lípy. Během let stromy zmohutněly a celé místo se stalo významným krajinným … číst více