Zpráva o činnosti OS za 2021

Srnčí palouček

Pravidelné sečení trávy (2x), sušení sena nebo kompostování trávy.

Úprava terénu po divočácích.

Ruční omezení růstu invazivních bylin (kopřiva, pcháč, pěťour, šťovík, lopuch atd.).

Sázení předpěstovaných rostlin, které patří do Říčan.

Sběr spadaných větví, kácení suchých stromů a větví.

Pěšinky (třešňová alej Březí – Říčany)

Vysázeno 8 stromů (třešeň, švestka) a 8 keřů (vrba jíva).

Vysazování předpěstovaných rostlin (pupalka, oman, kopretina, kostival, kontryhel atd.).

Pravidelné sečení trávy (3x), průběžný sběr odpadků, údržba a krácení větví.

Osázení dvou betonových skruží (měsíček).

Výhledová (v úvozu – ovocná alej mezi starým a novým Pacovem)

Vysazeno 10 stromů (jabloň, hrušeň, mišpule).

Sběr odpadků a péče o stromy.

Silnice Pacov – Březí

Vysázeny 2 stromy (hrušeň, jabloň).

Pravidelný sběr odpadků a péče o stromy.

Silnice Strašín – Březí

Vysazeno 30 stromů (třešeň).

Pravidelný sběr odpadků.

Alej Říčaňáků

Vysazené 11 stromů (jabloň, hrušeň, moruše, oskeruše).

Velká údržba aleje (řezání větví, upevnění kůlů).

Remízek Thomayerova (pod lůmkem)

Zpevnění a úprava svahu, výsadba 50 keřů skalníku, 2x ročně sekání trávy.

Říčanský hrad

Osazování a údržba šesti kamenných mís (netřesky a rozchodníky).

Pomník Pacov

Kompletní zajištění – podklady z archivů, projednání s Osadním výborem, konzultace s VHÚ, zajištění dodavatelů na kamenické práce (vyčištění pomníku, osazení a doplnění fotografií) a na zhotovení nových fotografií.

Další činnosti:

  • Aktualizace a doplňování domény www.osricany.cz
  • Průběžná údržba laviček.
  • Nadále probíhala likvidace a monitorování křídlatky.
  • Započatá rekonstrukce Lesní studánky.
  • Úklid kolem hřbitova v Pacově.

Bylo odpracováno cca 460 hodin, zasázeno 66 stromů a 67 keřů.