Zápis z členské schůze dne 25.11.2021

Program

 1. Brigáda 27.11., Úvoz v Pacově-výsadba osmi nových stromů, údržba stávajících
 2. Informace o rozpočtu OSŘ s výhledem na příští rok
 3. Individuální dotace na zeleň pro rok 2022 byla podána, dotace na provoz bude podána do konce roku, individuální dotace na zastřešení a rekonstrukci Lesní studánky bude podána příští rok (cca 50 000 Kč).
 4. Byli schváleni tři noví členové OSŘ.
 5. Byl představen nový průkaz členů OSŘ
 6. Různé: v roce 2021 bylo vysázeno 66 stromů, odpracováno 410 hodin.

Plán prací OSŘ na rok 2022

 1. Rekonstrukce Lesní studánky (nová podezdívka a zastřešení)
 2. Výsadba asi 50 hlavně ovocných stromů, keřů a bylin, dosetí, pletí, údržba a sečení trávních ploch (Pěšinky-třešňovka mezi Březí a Říčany, Srnčí palouček, parčík Thomayerova)
 3. Pořízení a oprava laviček (konec ulice Roklanské)
 4. Likvidace invazivních rostlin (zejména křídlatka)
 5. Sběr odpadků kolem silnic (Strašín-Březí, Pacov-Březí)
 6. Oprava hráze u tůňky na Srnčím paloučku
 7. Článek o Srnčím paloučku do časopisu Kurýr
 8. Zjištění prameniště Říčanského potoka
 9. Tvorba a předání nových členských průkazek