Podzimní dny s Okrašlovacím spolkem

Členové Okrašlovacího spolku pečují celoročně ve svém volném čase o několik alejí, pozemek Srnčí palouček, Lůmek s nedalekým parčíkem, studánku nad Olivovnou a dvě desítky laviček.

Konkrétně se jedná o pravidelné sekání trávy, mulčování Srnčího paloučku, výsadbu stromů, keřů a rostlin a sběr odpadků. V tomto roce byla zrekonstruována stříška nad studánkou a ošetřena většina laviček.

Podzimní akce Spolku:
22.10.2022 výsadba ovocných stromů do obnovené polní cesty mezi Březím a Strašínem v počtu 25 kusů
5.11. 2022 výsadba ovocných stromů v Pacově v počtu 23 kusů
19.11. 2022 výsadba ovocných stromů podél komunikací Pacov – Březí a Březí – Strašín v počtu 16 kusů
3.12. 2022 výsadba 15 kusů skalníků v Lůmku

Okrašlovací spolek může vykonávat svou činnost díky podpoře Města Říčany. Ráda bych poděkovala představitelům Města za finanční prostředky a vstřícnost k naší práci.

Děkuji nejen našim členům, ale také příznivcům OS za pomoc a účast na našich akcích. Věřím, že i v roce 2023 se přijdete zapojit do okrašlování Města, ve kterém žijeme.

brigáda 19.11.2022
brigáda 19.11.2022
Studánka
brigáda 22.10.2022
brigáda 22.10.2022
brigáda 5.11.2022
brigáda 5.11.2022