Zpráva o činnosti OSŘ za 2022

Srnčí palouček

Pravidelné sečení trávy (2x), kompostování trávy.

Úprava terénu po divočácích.

Ruční omezení růstu invazivních bylin (kopřiva, pcháč, pěťour, šťovík, lopuch atd.).

Sázení předpěstovaných rostlin, které patří do Říčan.

Sběr spadaných větví, kácení suchých stromů a větví.

Založení ještěrkoviště.

Pěšinky (třešňová alej Březí – Říčany)

Vysázeno 11 stromů (ořešák, švestka) a 32 keřů (vrba jíva, brslen, hloh,…).

Vysazování předpěstovaných rostlin (pupalka, kopretina, kostival, kontryhel atd.).

Pravidelné sečení trávy (3x), průběžný sběr odpadků, údržba a krácení větví.

Založení 6 ještěrkovišť.

Stromořadí Strašín – Březí

Vysazeno 25 stromů (jabloň, hrušeň, švestka).

Doplnění ochran a kůlů, krácení větví.

Stromořadí Pacov (tvar “V”)

Vysazeno 23 stromů (jabloň, hrušeň, švestka).

Doplnění ochran a kůlů, krácení větví.

Silnice Pacov – Březí

Vysazeno 11 stromy (hrušeň, jabloň).

Pravidelný sběr odpadků.

Doplnění ochran a kůlů, krácení větví.

Silnice Strašín – Březí

Vysazeno 5 stromů (třešeň, jabloň).

Pravidelný sběr odpadků.

Doplnění ochran a kůlů, krácení větví.

Parčík Thomayerova a Lůmek

Výsadba 35 keřů skalníku, 2x ročně sekání trávy.

Prostřihávání větví, odstraňování náletových dřevin, úklid.

Říčanský hrad

Osazování a údržba šesti kamenných mís (netřesky a rozchodníky).

Ladova ves Bahnivka

Vysazen 1 ořešák, 1 lípa.

Další činnosti:

  • Aktualizace a doplňování domény www.osricany.cz
  • Průběžná údržba a natírání laviček.
  • Nadále probíhala likvidace a monitorování křídlatky.
  • Dokončení rekonstrukce Lesní studánky.
  • Úklid kolem hřbitova v Pacově.

Bylo odpracováno cca 360 hodin, zasázeno 78 stromů a 75 keřů.