Návrhy prací OSŘ na rok 2023

Výsadba stromů a keřů:

 1. Alej Říčaňáků – výsadba ovocných stromů (10 – 20 ks), údržba stromů.
 2. Alej Světice – Voděrádky – výsadba ovocných stromů (10 – 20 ks), údržba stromů.
 3. Silnice Strašín – Březí – výsadba ovocných stromů (10 – 20 ks), údržba stromů.
 4. Stromořadí Strašín – Březí – výsadba keřů (50 ks).

Péče o zeleň:

 1. Srnčí palouček – pravidelné sečení trávy, sušení sena nebo kompostování trávy, úprava terénu po divočácích, ruční omezení růstu invazivních bylin (kopřiva, pcháč, pěťour, šťovík, lopuch atd.), sázení předpěstovaných bylin, sběr spadaných větví.
 2. Pěšinky (třešňová alej Březí – Říčany) – vysazování bylin, pravidelné sečení trávy, průběžný sběr odpadků, údržba a krácení větví.
 3. Silnice Pacov – Březí – sběr odpadků a péče o stromy.
 4. Silnice Strašín – Březí – sběr odpadků a péče o stromy.
 5. Likvidace a monitorování křídlatky.
 6. Instalace dvou laviček do stromořadí Strašín-Březí.

Zadržování vody v krajině:

 1. Srnčí palouček
  1. Iniciativa OSŘ-úkol pro město: tůňky u Srnčího paloučku – v návaznosti na odstranění bahna zajistit utěsnění hráze (dochází ke spodnímu nekontrolovanému odtoku zadržené vody) a zřízení vrchního přelivu opevněného kamennou dlažbou
  2. Prověření možností tůněk v lese nad Srnčím paloučkem

Údržba a obnova techniky:

1. Generální oprava bubnové sekačky (asi 5 tisíc).

2. Náhrada křovinořezu (asi 15 tisíc).

Další náměty:

 1. Zjistit historické názvy obnovených cest, prověřit označení, zaevidovat je do mapy.cz
 2. U příležitosti 120 let od založení OSŘ (1902) a 30 let od obnovení činnosti (1995) připravit vydání zápisů spolku z archivu, vydat přehled činností od r.1995, foto.
 3. Oprava křížku u říčanského hřbitova.
 4. Oprava schodů u Thomayerova parčíku.
 5. Projednat s městem rekonstrukci cesty k Lůmku a cesty od sportovního centra Oáza k Srnčímu paloučku (název ulice Do Lehovic)
 6. Publikace Strašín.