Výroční schůze Okrašlovacího spolku dne 28.11.2022

Přítomni – Magda Černá, Jaroslav Klapálek, Andrea Klapálková, Eva Drncová, Ota Drnec, Klára Sixtová, Eva Malířová

  1. Zhodnocení činnosti Spolku za rok 2022
  2. Hospodaření Spolku za rok 2022
  3. Plán činnosti Spolku pro rok 2023
  4. Členské příspěvky
  5. Přivítání nového člena Evy Malířové