Zpráva o činnosti OS za 2019

V roce 2019 bylo prováděno sečení obnovené louky na Srnčím paloučku, porost byl udržován ve výšce cca 10 cm, aby nedošlo k potlačení pomaleji vzcházejících rostlin. Na Srnčím paloučku byly zřízeny dvě kompostovací místa a zimní úkryt pro slepýše a užovky, případně pro obojživelníky. Dále byla doseta travní plocha s cílem vytvoření původní říčanské louky. Semena byla poskytnuta z Muzea města Říčan a i sběrem semen a množením bylin. Opětovně byly rozmístěny pachové ohradníky proti divočákům, bohužel i přesto byl Srnčí palouček zejména v první části divočáky rozryt. Následně byla prováděna ruční úprava plochy, ruční omezení růstu invazivních bylin (kopřiva, pcháč, pěťour, šťovík, lopuch atd.), probíhá průběžný sběr spadaných větví, sázení břízek apod.
Jarní úklidová akce probíhala v oblasti nad potokem Rokytka. V třešňovce Březská (Pěšinky) bylo vysazeno 15 třešní, podél silnice mezi Pacovem a Březí bylo vysazeno 20 jabloní a hrušní, v Pacově u hřiště bylo vysázeno 5 bříz. V Pěšinkách bylo zajištěno sekání porostu a větví vlastními silami.
Proběhl sběr odpadků v těchto místech: V Pěšinkách(průběžně), silnice mezi Pacovem a Březí, mezi Březí a Vojkovem přes Strašín na jaře a na podzim.

Další činnosti:

  • Kamenné mísy (6 ks) na Hradě byly osázeny netřesky a rozchodníky a jsou průběžně udržovány.
  • Proběhlo vyčištění kolem křížku v Radošovicích.
  • Likvidace „domečku“ na stromě v Thomayerově ulici.
  • Likvidace starého železného plotu na Srnčím paloučku (cca 30 trubek a plot).
  • Založení domény osricany.cz
  • Všechny lavičky Okrašlovacího spolku byly opraveny a natřeny.
  • Nadále probíhala likvidace a monitorování křídlatky.
  • Ve spolupráci s Osadním výborem Pacov byla zahájena příprava na údržbu a opravu památníku Pacov.
  • Ve spolupráci s Osadním výborem Pacov byla osazena lavička v Jažlovicích.

 

Bylo odpracováno cca 300 hodin.