Jak to vypadá s křídlatkou?

Opět jsme se radovali, že podle slibných výsledků v roce 2019 již letos oznámíme definitivní konec křídlatky v Říčanech. A opět jsme museli smutně konstatovat, že tomu tak není.

Co je toho příčinou? Otevření cyklostezky z Kolovrat do Mnichovic otevřelo také údolí pod Mlýnským rybníkem. Tam dosud většina obyvatel Říčan asi nikdy nezavítala. V úseku od dálniční přípojky k čistící stanici odpadních vod se objevilo pět plošných lokalit křídlatky. A to hustě zarostlé plochy pořádně vysokými rostlinami. Takže v roce 2020 přibylo do evidence 355 m2 souvisle napadených ploch.

Od počátku likvidace křídlatky v roce 2007 je celkově evidováno 52 lokalit o výměře 8 845 m2, z těch je již vyčištěno 47 ploch o výměře 8 490 m2.

Všech 43 již vyčištěných ploch spolek nadále monitoruje. Již se nejedná o plošný výskyt, evidujeme jen počet jednotlivých regenerujících rostlin. Letos jich bylo napočítáno 348 ks rostlin. Likvidace průběžně pokračuje na jaře a na podzim.