křídlatka, Srnčí palouček, třešňovka, stromy, lavičky, úklid…

I v roce 2019 pokračoval Okrašlovací spolek v Říčanech ve své činnosti. A to zejména díky podpoře Města Říčan, které v tomto roce poskytlo dotaci 9.570,- Kč na provoz a 43.500,- Kč na péči o zeleň. 

Křídlatka: do evidence přibylo nově zjištěných 187 m2. Z minulého roku zůstává 75 m2, celkem jsou souvisle napadeny čtyři plochy o výměře 262 m2. Z celkem evidovaných 47 ploch o výměře   8 490 m2 je již vyčištěných 43 ploch o výměře 8.228 m2.

Všech 43 již vyčištěných ploch spolek nadále monitoruje. Již se nejedná o plošný výskyt,  evidujeme jen počet jednotlivých regenerujících rostlin. Letos jich bylo napočítáno 426 ks. Likvidace průběžně pokračuje na jaře a na podzim.

Na Srnčím paloučku, který byl značně poničen divočáky, probíhala opakovaná ruční likvidace náletových plevelů a obnova kvetoucích rostlin. Sečení a likvidace posečené hmoty probíhá dvakrát ročně. V malém parčíku Pod lůmkem v Thomayerově ulici probíhají udržovací práce čtyřikrát ročně. Letos k nim přibyla náročná likvidace nebezpečné  visuté „pozorovatelny“ na mohutné lípě. Tato velmi poničená konstrukce ohrožovala zdraví dětí, které jí vyhledávali.

Na třešňovce do Březí provádí spolek sečení, stříhání přerostlých keřů, zpevnění cesty a výsadbu nových stromů. Lavička byla osazena v Jažlovicích ve spolupráci s Osadním výborem. Další lavičky jsou připraveny k osazení V Paloučkách a v Roklanské ulici, v návaznosti na likvidaci divokých skládek Městem Říčany.

Velmi úspěšný byl také úklid odpadků na silnici ze Strašína na Vojkov, kterého se zúčastnila řada  občanů. Další úklidovou akce plánujeme ještě na podzim.