Monitorování křídlatky v Říčanech k 31.5.2019

lokalita počet
rostlin
rozloha
[m2]
poznámka
1 Srnčí palouček 0
2 Rozpakov I přítok 33
2 Rozpakov I přítok 80 nové 2019
2a Rybník Rozpakov II 27
3 Zborovská 0
4 Smiřických (10+1+6) 17
5 Mánesova 0 není třeba monitorovat
6 Březinova 53
7 Říčanská pod Vysokou 1
8 Říčanská pod hřbitovem 2
9 Říčanská nad Krabošicemi 2
10 u benzinové stanice Shell 0
11 pod lihovarem 0
11a pod lihovarem za plotem 0
11b pod lihovarem za plotem II 2
12 pod lihovarem u prodejny plynu 10
13 Říčanská u podjezdu ČD I (u schodů) 0
13a Říčanská u podjezdu ČD II (u trati) 0
14 Haškova (na rohu) 6
14a Haškova (za garážemi) 2
15 pěšina u dráhy I 0
15a pěšina u dráhy II (ve svahu) 15
15b pěšina u dráhy III (na jihu přes koleje), ze Scheinerovy ul.před podchodem 4
15c pěšina u dráhy IV (mezi kolejemi a bariérou – Scheinerova) L 13 + P 40 53
16 Jažlovice 0
17 V Lehovicích (pole do Světic) 1
18 Olivova nad přejezdem ČD   (4 + 16) 20
19 Roklanská u přejezdu ČD 0
20 Thomayerova  u podjezdu ČD 1
21 Základní umělecká škola + policie 0
22a Nad Jurečkem A 0
22b Nad Jurečkem B 0
23 Roklanská(bývalý lom,skládka) 15
23a Roklanská (pod lomem) 6
24 Halasova 2
25 Voděrádky u potoka 1
26 Voděrádky – starý lom 2
27 Pacov (polní cesta) 1
28 Koupadlo Nový Strašín 17
29 Krabošice 0
30 Pacov (malé 20 + za plotem 30) 50
31 Základní škola Bezručova 5
32 Pacov U křížku 78
33 Bezručova 0
34 Nad bahnivkou 75
35 Mlýnský rybník (50m2+40m2+5m2) 95 nové 2019
36 Wolkerova 12 nové 2019
CELKEM 426 262