Invazivní rostliny v Říčanech

Již od roku 2008 probíhá v Říčanech likvidace invazivní rostliny křídlatky japonské. Likvidací se zabývá Okrašlovací spolek v Říčanech, ve spolupráci a s podporou Města Říčany. V roce 2019 bude již křídlatka v našem městě v podstatě odstraněna. Nadále bude probíhat monitorování vyčištěných ploch, na kterých budou ničeny jednotlivé regenerující rostliny.

Okrašlovací spolek se proto v dalším období zaměří na boj s dalšími „invazkami“. Jedná se tentokrát o stromy a keře, trnovník akát a pajasan žláznatý. S nimi bychom rádi seznámili říčanskou veřejnost.

Trnovník akát byl z Ameriky dovezen do Evropy jako medonosná rostlina. Koncem 19. století byl vysazován pro zakrytí a využití písčitých a skalnatých ploch, a také ke zpevnění zářezů a zejména náspů železnice. Také v Říčanech je množství akátu v okolí železniční trati, ale i na jiných místech. Výsadba akátů vedla k vytvoření ploch, připomínajících rumiště. Původní druhy přirozených bylin a keřů byly vytlačeny, zůstalo jen několik málo druhů, takže došlo k ochuzení a změnění celých oblastí. Celá rostlina je jedovatá a vylučuje do půdy v okolí látky, které nedovolují růst jiným druhům. Akát silně zmlazuje jak z kořenů, tak i z pařezů. Jeho odstranění je obtížné a vyžaduje několikaleté úsilí, kdy se musí pravidelně odstraňovat výmladky.

Pajasan žláznatý pochází z Asie. Obdobně jako akát působí jedovatě na své okolí a omezuje  růst a klíčení jiné vegetace. Celá rostlina je slabě jedovatá. Intenzivně zmlazuje a šíří se do okolí. Semenáčky mohou již v prvním roce vyrůst i přes jeden metr. Pajasan i akát patří mezi čtyřicet nejnebezpečnějších invazivních dřevin světa. Odstraňování je obdobné jako u akátu. V Říčanech není tak rozšířen jako akát, ale v posledních letech se začal více objevovat.

4.2.2019
Jiří Pánek, Okrašlovací spolek v Říčanech.

(uveřejněno v Říčanském kurýru leden 2019)