Uklízíme naše město a okolí

V měsíci dubnu každoročně slavíme Den Země a v celé republice se pořádají nejrůznější úklidové akce. Na výzvu pana radního Polanského se v sobotu 6. dubna konala akce Okrašlovacího spolku Říčany, jehož členové si tentokrát vybrali komunikaci Vojkovská v úseku Strašín – Vojkov křižovatka. Odpad obou škarp a přilehlého lesa naplnil celý kontejner. Do akce se kromě sedmi členů Okrašlovacího spolku zapojila jedna obyvatelka z Kavčí skály s holčičkami a z obce Strašín dva členové Osadního výboru a dvě rodiny s dětmi. Celkem dvacet osob. Všichni jsme si pořádně protáhli těla a měli radost z dobře vykonané práce. Jediné co mne osobně zamrzelo byl nízký zájem strašínských obyvatel. Bydlí v krásné krajině u lesa, upravují si svoje zahrádky a co se děje za plotem je vůbec nezajímá. Argument „ať to uklidí Město“ já neuznávám. Co nebo kdo je Město? Město Říčany jsme my všichni a měli bychom pečovat a hlídat si své okolí.

O týden později v sobotu 13. dubna se sešli obyvatelé Nového Pacova k úklidu ulic této lokality a části lesa u tzv. strouhy. V chladném počasí se sešlo dvanáct nadšenců. Chlapci na koloběžkách projeli ulice a nasbírali dva pytle odpadu. Zbytek týmu čistil strouhu, kterou bude Město udržovat k odtoku vody z kopce do Jurečka. I tentokrát jsme naplnili celý kontejner. I v této lokalitě se ukázalo, že přiložit ruku k dílu ve veřejném zájmu spousta lidí považuje za cosi „pod jejich úroveň“. Je to škoda, protože jakou přírodu a krajinu budou mít naši potomci držíme ve svých rukách i my.

(uveřejněno v Říčanském kurýru)