Likvidace křídlatky v Říčanech v roce 2018

Tak jako každý rok informujeme o tom, jak pokročila likvidace křídlatky. Do evidence ploch s křídlatkou přibylo v r. 2018 nově zjištěných 596 m2. Evidovaných ploch je nyní celkem 8 303 m2, již vyčištěných je 7 707 m2.

V roce 2018 na jaře jsme poprvé zjistili, že jsou vyčištěné všechny plochy, evidované v předchozím roce 2017. Radost z toho, že je křídlatka v Říčanech již zlikvidovaná, bohužel vzala za své, když jsme v průběhu letošního roku nově objevili další plochy o výměře 596 m2 na pěti místech.

Všech 39 již vyčištěných ploch spolek nadále monitoruje. Vlastně se již nejedná o plošný výskyt, evidujeme jen počet jednotlivých regenerujících rostlin. Na podzim bylo těchto rostlin 417. Zjištěné rostliny při monitorování průběžně likvidujeme. Přirozeně také likvidujeme i křídlatku na nově zjištěných plochách.

Naše práce by samozřejmě nebyla možná bez podpory Města Říčany od kterého Okrašlovací spolek obdržel dotace na likvidaci křídlatky, provoz a péčí o zeleň.

Soukromým vlastníkům pozemků a zahrádek doporučujeme následující postup podle Dr. Větvičky: “Na jaře po vyrašení křídlatky pravidelně odstraňovat výhonky vykopáním s kořeny, posekáním nebo odkopnutím. A to opakovat až do června. Pak nechat křídlatku růst a koncem srpna, případně začátkem září, když doroste výšky cca 60 – 80 cm, postříkat Roundupem nebo Dominátorem”.

Okrašlovací spolek nabízí bezplatné provedení likvidace křídlatky kdekoliv ve městě Říčany.