Křídlatka v Říčanech zlikvidována!

Konečně v roce 2021 můžeme konstatovat, že křídlatka je v Říčanech na veřejných
plochách již zlikvidována! Tento úspěch je ovšem třeba bedlivě hlídat do budoucna. A to
důsledným monitorováním všude, kde byla křídlatka plošně zlikvidována. Opakovaně se
na těchto plochách objevují jednotlivé rostliny, které je třeba stále likvidovat. Také není
vyloučené, že se objeví nové plochy, na které se dosud nepřišlo.

A jaký je aktuální stav. V letošním roce přibylo 8 nových ploch o výměře 180 m2 , u
kterých vzhledem k malému plošnému rozsahu evidujeme v rámci monitoringu jen počty
rostlin. Celkem evidujeme v roce 2021 670 ks rostlin.

Okrašlovací spolek se věnuje likvidaci křídlatky od r. 2007, to je tedy již 14 let.
Samozřejmě by to nebylo možné bez podpory Města Říčany včetně finanční dotace pro
spolek. V roce 2021 činila dotace 48 000,- Kč.

Celkově je od roku 2007 evidováno 48 napadených ploch o výměře 9 025 m2 , vyčištěno
47 ploch o výměře 9 005 m2. S monitorováním počítá Okrašlovací spolek v Říčanech i
nadále po dobu minimálně pěti let. Nabízíme také pomoc všem, kteří mají křídlatku na
svém pozemku.