Rok 2017 v Okrašlovacím spolku v Říčanech

Rok 2017 je desátým rokem, kdy se Okrašlovací spolek zabývá likvidací křídlatky v Říčanech. Letos probíhá likvidace na posledních třech větších lokalitách: Roklanská, Pacov a  Rozpakov. Tím bude v Říčanech maximálně potlačen výskyt této nepříjemné invazivní rostliny. V dalších třech až pěti letech bude probíhat monitorování vyčištěných ploch a prováděny detailní zásahy na jednotlivých  rostlinách.

Na Srnčím paloučku se díky úzké spolupráci se správcem veřejné zeleně Města Říčan podařilo spojit plánovanou třetí a čtvrtou etapu úprav. Tím bude obnovena původní lužní květnatá louka v celém dřívějším rozsahu. Vzhledem k tomu, že kvetoucí rostliny mají pomalejší růst, projeví se výsledek obnovy plně až v roce 2019.

Dále probíhá údržba zeleně, opravy laviček, v třešňové aleji v Pacově budou vysazeny další stromky.

Spolkem plánovaná úprava vodní nádrže za Olivovnou byla odvolaná, protože Magistrát Hlavního města Prahy jako vlastník nádrže plánuje opravu letos na na podzim.

Na podporu činnosti spolku poskytlo Město Říčany dotaci na péči o veřejnou zeleň 41.000,- Kč, na likvidaci náletových rostlin 14.700,- Kč, na provoz  8.560,- Kč. Dotace od Města  Říčany jsou pro Okrašlovací spolek zásadní, bez této podpory by spolek nebyl schopný zajistit svou činnost a pokračovat v započatých dlouhodobých akcích.

Lavička na Srnčím paloučku
Srnčí palouček 3. a 4. etapa