Likvidace křídlatky v Říčanech v roce 2017

Tak jako každý rok informujeme o tom, jak pokročila likvidace křídlatky. Do evidence ploch s křídlatkou přibylo v r. 2017 jen 143 m2. Evidovaných ploch je celkem 7707 m2, již vyčištěných je 6515 m2.

I v roce 2017 pokračovala likvidace křídlatky Okrašlovacím spolkem v Říčanech, v součinnosti s Městem Říčany. Město Říčany poskytlo Okrašlovacímu spolku na tuto činnost dotaci ve výši 14 700,- Kč. Spolek likvidoval křídlatku na čtyřech plochách, a to u dráhy, v Roklanské ulici, v Pacově a u rybníka Rozpakov. Všechny vyčištěné plochy spolek nadále monitoruje a likviduje zjištěné jednotlivé rostliny. V roce 2018 by měla být křídlatka v Říčanech v podstatě zlikvidována.

Soukromým vlastníkům pozemků a zahrádek doporučujeme následující postup podle Dr. Větvičky: na jaře po vyrašení křídlatky pravidelně odstraňovat výhonky vykopáním s kořeny, posekáním nebo odkopnutím. A to opakovat až do června. Pak nechat křídlatku růst a koncem srpna, případně začátkem září, když doroste výšky cca 60 – 80 cm, postříkat Roundupem nebo Dominátorem. Okrašlovací spolek nabízí bezplatné provedení likvidace křídlatky kdekoliv ve městě Říčany.