Likvidace křídlatky v Říčanech v roce 2016

Rok 2016 je přelomový ve snaze zlikvidovat křídlatku v našem městě, přibylo rekordních 1629 m2 vyčištěných ploch. Výrazně již převažují plochy, které jsou od křídlatky vyčištěné. Do evidence ploch s křídlatkou přibyla v r. 2016 jen dvě nově zjištěné plochy. Evidovaných ploch je celkem 7 564 m2, již vyčištěných je 6008 m2.

I v roce 2016 pokračovala likvidace křídlatky Okrašlovacím spolkem v Říčanech, v součinnosti s Městem Říčany. Město Říčany poskytlo Okrašlovacímu spolku dotaci ve výši 15 800,- Kč.

Pro rok 2017 bude spolek likvidovat křídlatku na posledních dvou velkých plochách, a to u dráhy a v Roklanské ulici. Všechny vyčištěné plochy spolek nadále monitoruje a likviduje případně zjištěné jednotlivé rostliny.

Do likvidace křídlatky se také zapojuje stále více vlastníků pozemků a zahrádek. Kdo chce začít vlastními silami, doporučujeme následující postup podle Dr. Větvičky: na jaře po vyrašení křídlatky pravidelně odstraňovat výhonky vykopáním s kořeny, posekáním nebo odkopnutím. A to opakovat až do konce června. Pak nechat křídlatku růst a v září, když doroste výšky cca 60 – 80 cm, postříkat Roundupem nebo Dominátorem. Okrašlovací spolek nabízí bezplatné provedení likvidace křídlatky kdekoliv ve městě Říčany.